SỐ LƯỢNG KẾT NỐI     

Main

1x 24 pin

EPS (CPU)1x (4+4)pin
PCIe2x (6+2)pin
SATA6x
ATA3x
FDD1x