THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Khối lượng1.9Kg
Đầu nối ATX1
Phiên bản ATX12V3
Công suất1000W
Fan bearing technology 
Fluid Dynamic Bearing
 
Kích thước quạt140mm
MTBF hours100000
Hiệu suất80 plus gold
Loại cáptype 5
Đầu nối EPS12V2
Phiên bản EPS12V2.92
Đầu nối PCIe7
Đầu nối SATA16

RM1000x SHIFT CABLE LISTING

QTYCABLECONNECTORS
PER CABLE
TOTAL
CONNECTORS
CONNECTOR
SPACING
TOTAL
LENGTH
CABLE TYPE
1

Modular ATX Cable (24-pin)

CORSAIR Modular ATX Cable (24-pin) cable illustration
11-610mm
(± 10mm)
Sleeved
2

EPS / ATX 12V 8-pin (4+4)

CORSAIR EPS / ATX 12V 8-pin (4+4) cable illustration
12-650mm
(± 10mm)
Flat
1

12VHPWR (12+4) pin

CORSAIR 12VHPWR (12+4) pin cable illustration
11-650mm
(± 10mm)
Flat
2

PCIe 8-pin (6+2) (6+2)

CORSAIR PCIe 8-pin (6+2) (6+2) cable illustration
24600mm,
100mm
750mm
(± 10mm)
Flat
3

PCIe 8-pin (6+2)

CORSAIR PCIe 8-pin (6+2) cable illustration
13-650mm
(± 10mm)
Flat
4

SATA (4 SATA)

CORSAIR SATA (4 SATA) cable illustration
416455mm,
115mm,
115mm,
115mm
800mm
(± 10mm)
Flat
2

PATA (4-pin)

CORSAIR PATA (4-pin) cable illustration
48450mm,
100mm,
100mm,
100mm
750mm
(± 10mm)
Flat