Thông số sản phẩm CPU Intel Core i7 14700K

  • Socket: LGA 1700
  • Số nhân/luồng: 20 nhân/ 28 luồng
  • Tốc độ cơ sở: 3.4GHz
  • Tần số Turbo tối đa: 5.8GHz
  • TDP: 125W