Chi tiết, đánh giá sản phẩm

Mô tả sản phẩm

“Sensor: PAW3212
Sóng Bluetooth + 2.4G (Dual Mode)
DPI: 1000-1600-2400
Nút phụ: Back – Forward – DPI
Kích thước: 66*118*67.5mm
Pin: 02* AAA
Trọng lượng: 94g +/- 5g 

Màu sắc: ĐEN / TRẮNG”