THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Bàn Phím Cơ Có Dây Bosston MK919 (Blue switch)
  • Bàn phím chống nước tuyệt đối
  • Sử dụng SWITCH cơ học blue
  • Có LED trên mỗi Switch , LED nền và LED chữ , có 10 chế độ LED
  • Dạng full- size 104 phím độ bền hơn 50 triệu lần bấm
  • Hệ thống LED 7 màu được bố trí theo hiệu ứng Rainbow
  • Full anti-ghosting
  • Tính năng đặt biệt là PHÍM CÓ thể nhúng nước đánh thoải mái – chống nước tuyệt đối và kệ êm ái khỏi mõi may
  • Sử dụng với phím FN, Nếu bạn muốn đạt được chức năng tắt tiếng, hãy nhấn FN + F9.